top of page

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru

eurtt.jpg

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru Nedir ? Nasıl yapılır ? Şartları nelerdir ?

          Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde yaşayan bireylerin, devletin ihlal ettiği temel insan hakları konusunda şikayette bulunabilecekleri bir mahkemedir. Bu mahkeme, sözleşmenin taraf devletleri arasında adil bir yargı süreci sağlamak amacıyla kurulmuştur.

          Bireysel başvuru, kişilerin AİHM'ye doğrudan başvurarak devletin ihlal ettiği hakları için adalet aramasını sağlar. Başvurular genellikle adil yargılanma, yaşam hakkı, ifade özgürlüğü gibi temel haklarla ilgili olabilir. Başvuruda bulunmak için önce ulusal mahkemelerde tüm yasal yolları kullanmış olmanız gerekir.

                    Avukatlar, müvekkillerine AİHM'ye başvuru sürecinde rehberlik eder. Başvuru dilekçesini hazırlamak, delilleri sunmak ve sürecin adım adım takibini yapmak avukatların görevidir. Mahkeme, bireylerin haklarını savunma hakkını korurken, başvuruların usul kurallarına uygun olmasına özel bir önem verir.

Vatandaşın Gözüyle AİHM ve Bireysel Başvuru

          Sıradan bir vatandaş olarak AİHM'ye başvurmak istediğinizde dikkat etmeniz gereken bazı adımlar vardır. Öncelikle, yaşadığınız ülkedeki tüm yasal süreçleri tamamlamış olmalısınız. Başvurular genellikle yerel mahkemelerden başlayarak, daha üst düzey mahkemelere kadar çeşitli aşamalardan geçer.

          Başvuru sürecinde dikkate almanız gereken bir diğer önemli nokta, başvurunuzun AİHM tarafından ele alınabilmesi için belirli bir süre sınırlamasına tabi olmasıdır. Başvurunuzun AİHM'ye uygunluğunu değerlendirmek ve dilekçenizi hazırlamak için bir avukattan yardım alabilirsiniz.

          Unutmayın ki AİHM'ye başvurmak, sadece kişisel bir mesele değil, aynı zamanda insan haklarına saygı gösterilmesi ve korunması için yapılmış önemli bir adımdır. Başvurunuz, sadece sizin değil, aynı zamanda benzer durumdaki diğer insanların haklarını savunmak adına önemli bir katkı sağlayabilir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru: Başvuru Şartları

          Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) bireysel başvuruda bulunmak isteyenler için belirlenmiş belli başlı şartlar vardır. Bu şartlar, mahkemeye başvuruda bulunacak kişinin haklarını etkileyen ciddi bir insan hakları ihlali olduğundan emin olunmasını sağlamak amacını taşır. İşte AİHM'ye başvuru yapabilmek için karşılanması gereken temel şartlar:

  1. Ulusal Hukuk Yollarının Tükenmiş Olması: AİHM'ye başvuruda bulunmadan önce, başvuru sahibinin yaşadığı ülkenin ulusal mahkemelerinde tüm yasal yolları kullanmış olması gerekmektedir. Bu, başvuru sahibinin yerel hukuk sisteminden adalet talep etme çabasını ifade eder.

  2. Dört Ay Kuralı: Başvuru, ilgili ulusal mahkeme kararının sonuçlanmasından itibaren dört ay içinde AİHM'ye yapılmalıdır. Ancak, bu süre bazı istisnalara tabi olabilir. Başvuru sahibi, başvurusunu geciktirmişse, bu gecikmenin makul bir gerekçesi olmalıdır.

  3. Kişisel Başvuru Hakkı: AİHM'ye başvuruda bulunan kişi, bizzat kendisinin mağdur edildiği bir durumu ifade etmelidir. Başvuruda bulunan kişi, doğrudan hak ihlaline uğramış olmalı ve başvurusu kişisel nitelik taşımalıdır.

  4. İlgili Haklar: AİHM'ye başvuru, genel olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınan hakların ihlaliyle ilgili olmalıdır. Başvuru sahibi, ifade özgürlüğü, adil yargılanma, yaşam hakkı gibi temel hakların ihlali konusunda şikayette bulunmalıdır.

  5. AİHM Yetkisine Uygunluk: AİHM'ye başvuruda bulunacak kişi, başvurusunun AİHM'nin yetki alanına giren bir konuyu içermesi gerektiğine dikkat etmelidir. AİHM, bireyler arasındaki özel anlaşmazlıklara müdahale etmez; bu mahkeme, devletlerin birey haklarına yönelik ihlallerini ele alır.

          Başvuru sahipleri, bu şartlara uygun bir başvuru dilekçesi hazırlamak için hukuki destek alabilirler. Ayrıca, başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgi ve rehberlik için AİHM'nin resmi internet sitesini incelemek faydalı olabilir.

bottom of page